فرمول تولید محلول براق کننده آلومینیوم 2

فرمول تولید محلول براق کننده آلومینیوم 2

فرمول تولید محلول براق کننده آلومینیوم 2

این فرمول برای تولید یک ترکیب پودری است که به صورت 5 درصد در آب حل شده و برای براق کردن سطح قطعات آلومینیومی در صنعت کاربرد دارد

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است