فرمول تولید بتانه اکریلیک بدون گردو غبار 6

فرمول تولید بتانه اکریلیک بدون گردو غبار 6

فرمول تولید بتانه اکریلیک بدون  گردو غبار 6

این فرمول برای تولید نوعی بتانه ساختمانی برای زیر کار نقاشی ارائه شده است.

 این بتانه به فرم خمیری و آماده استفاده است.

 در صورت افزودن رنگدانه می توان این بتانه را با آب رقیق نموده و به عنوان رنگ استفاده کرد.

 ویژگی این بتانه عدم ایجاد گرد و غبار حین سنباده زنی است.

 این بتانه پس از خشک شدن، لباس کسانی که به دیوار تکیه می دهند را گچی یا رنگی نمی سازد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.