فرمول تولید ژل رنگ بر 3

فرمول تولید ژل رنگ بر 3

فرمول تولید ژل رنگ بر 3

این فرمول مخلوطی از چند حلال آلی ایست که به صورت ژل مانند می باشد.

 این ژل انواع رنگ های خشک شده را در خود حل کرده و پاک می کند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است