روش تولید پلاستیسایزر بتن یا روان کننده ی پلی کربوکسیلات اتر 2

روش تولید پلاستیسایزر بتن یا روان کننده ی پلی کربوکسیلات اتر 2

روش تولید پلاستیسایزر  بتن یا روان کننده ی   پلی کربوکسیلات اتر 2

در متن این  فایل روش تولید روان کننده بتن یا پلی کربوکسیلات اتر شانه ای ارائه شده است.

 ممواد اولیه مورد نیاز و شرح انجام واکنش در این فایل آمده است.

 این فایل شامل دو صفحه به صورت نوشتاری و جدولی است و فرمت آن پی دی اف است.