روش تولید افزودنی روان کننده بتن یا پلی کربوکسیلات اتر شانه ای 3

روش تولید افزودنی روان کننده بتن یا پلی کربوکسیلات اتر شانه ای 3

روش تولید افزودنی روان کننده بتن یا پلی کربوکسیلات اتر شانه ای 3

در این فایل روش سنتز پلی کربوکسیلات اتر شانه ای تشریح شده است.

 این پلیمر به عنوان افزودنی روان کننده بتن یا پلاستی سایزر بتن کاربرد دارد.

این فایل در دو صفحه به صورت نوشتاری و جدولی و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.