روش تولید پلی کربوکسیلات اتر یا افزودنی روان کننده بتن 4

روش تولید پلی کربوکسیلات اتر یا افزودنی روان کننده بتن 4

روش تولید پلی کربوکسیلات اتر یا افزودنی روان کننده بتن 4

این فایل روش تولید پلی کربوکسیلات اتر شانه ای را توضیح داده است.

 این پلیمر به عنوان افزودنی بتن مورد استفاده است.

 این پلیمر به عنوان پلاستی سایزر اثر روان کنندگی دارد. و موجب می شود سیمان آب کمتری مصرف کند.

 از سوی دیگر این افزودنی موجب استحکام بتن نیز می گردد.

این فایل در دو صفحه و به صورت نوشتاری و با فرمت پی دی اف ارائه شده است