فرمول تولید رنگ بازی کودکان

فرمول تولید رنگ بازی کودکان

فرمول تولید رنگ بازی کودکان

این فرمول برای تولید رنگ بازی 

کودکان تهیه و ارائه شده است.

 این رنگ  استاندارد و بهداشتی و بی خطر بوده و تمام اجزای آن در تماس با پوست انسان کاملاً بی خطر و بی ضرر هستند.

این رنگ حالت خمیری روان داشته و با آب قابل رقیق سازی و شستشو است.

 آثار این رنگ از روی البسه و تمامی سطوح با آب قابل شستشو و پاک شدن بوده و هیچگونه اثری از خود باقی نمی گذارد.

پاک کردن رنگ با آب هم در حالت تر و هم در حالت خشک شده بذاحتی امکان پذیر است.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است