فرمول تولید محلول بتادین 2

فرمول تولید محلول بتادین 2

فرمول تولید محلول بتادین 2

این فایل شلمل یک فرمول بروز و استاندارد برای تهیه محلول بتادین یا پویدون آیوداید است.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است