فرمول تولید محلول شوینده مخصوص مخازن و تانکهای حمل و ذخیره قیر و مازوت

فرمول تولید محلول شوینده مخصوص مخازن و تانکهای حمل و ذخیره قیر و مازوت

فرمول تولید محلول شوینده مخصوص مخازن و تانکهای حمل و ذخیره قیر و مازوت

 این فرمول برای شوینده صنعتی مخازن نفتی کاربرد دارد .

 این شوینده انواع قیر و کک نفتی و مازوت و روغن سنگین را از روی سطوح فلزی مخازن ذخیره و تانکر های حمل پاک می کند.

این شوینده با واتر جت صنعتی و همراه آب گرم استفاده می شوند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است