فرمول تولید محلول مقاوم کننده چوب و کاغذ به آتش 2

فرمول تولید محلول مقاوم کننده چوب و کاغذ به آتش 2

فرمول تولید محلول مقاوم کننده چوب و کاغذ به آتش 2

این فرمول برای ساخت محلول خاصی کاربرد دارد که با پاشیدن آن روی سطح چوب آن را در مقابل شعله آتش مقاوم می سازد.

 این محلول موجب دیر آتش گرفتن و کندسوز شدن سطوح چوب و کاغذ می شود .

 این محلول پایه آب می باشد و از نمک های معدنی تشکیل شده است.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است