فرمول تولید اسپری تمیز کننده و براق کننده کفش 1

فرمول تولید اسپری تمیز کننده و براق کننده کفش 1

فرمول تولید اسپری تمیز کننده و براق کننده کفش 1

این فرمول برای ساخت اسپری تمیز کننده و براق کننده کفش کاربرد دارد.

 این اسپری بیرنگ بوده و برای انواع کفش های چرمی و ورنی قابل استفاده است.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است