فرمول تولید لاک ناخن 2

فرمول تولید لاک ناخن 2

فرمول تولید لاک ناخن 2

 این فرمول برای ساخت لاک ناخن ارائه شده است.

 این فرمول بر پایه رزین نیتروسلولز و الکل های آلی می باشد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است