فرمول تولید کرم فونداسیون 2

فرمول تولید کرم فونداسیون 2

فرمول تولید کرم فونداسیون 2

این فرمول برای ساخت کرم فونداسیون کاربرد دارد.

 کرم فونداسیون همان کرم زیر کار آرایش صورت می باشد.

 این کرم می تواند بیرنگ یا رنگی و یا سفید باشد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است