فرمول تولید کرم محو شونده

فرمول تولید کرم محو شونده

فرمول تولید کرم محو شونده

این فرمول برای ساخت کرم محو شونده کاربرد دارد

 کرم محو شونده یا وانیشینگ کرم وقتی روی پوست مالیده میشود ظاهرا محو می گردد.

 اما در اصل به یک لایه چربی نامریی روی پوست تبدیل می گردد.

 این لایه چربی نامرئی به چسبیدن و ماندگاری کرم پودر آرایشی روی پوست صورت کمک می کند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است