فرمول تولید دهان شویه 2

فرمول تولید دهان شویه 2

فرمول تولید دهان شویه 2

این فرمول  یک فرمول استاندارد بر طبق استاندارد دارویی آمریکا USP برای تولید دهان شویه است

این دهان شویه به سلامت دهان و دندان و محافظت از لثه و پیشگیری از آفت دهان کمک می کند

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است