فرمول تولید دهان شویه 3

فرمول تولید دهان شویه 3

فرمول تولید دهان شویه  3

این فرمول یک فرمول استاندارد منطبق با استاندارد دارویی آمریکا USP برای تولید دهان شویه است.

 این دهان شویه به سلامت دهان و دندان و مخافظت از لثه و پیشگیری از بروز آفت دهان کمک می کند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.