فرمول تولید چسب کاشی پودری 2

فرمول تولید چسب کاشی پودری 2

فرمول تولید چسب کاشی پودری 2

این فرمول برای تولید چسب کاشی پودری کاربرد دارد

 این پودر هنگام استفاده به نسبت 6 به 1 با آب مخلوط شده و به شکل خمیری استفاده می گردد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.