فرمول تولید اسپری برف شادی 3

فرمول تولید اسپری برف شادی 3

فرمول تولید اسپری برف شادی 3

این فرمول برای ساخت اسپری برف مصنوعی یا برف شادی  بی خطر و غیر آتش گیر کاربرد دارد

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است