دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) جمعیت مناطق شهر تهران بر اساس سرشماری سال95(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS) جمعیت مناطق شهر تهران بر اساس سرشماري سال95(اطلاعات جمعيتي)


شيپ فایل جمعیت مناطق تهران یه فایل فوق العاده ضروری برای هر متخصص GIS که شامل محدوده مناطق شهر تهران به صورت سطحی(Polygon)  به همراه اطلاعات جمعيتي مربوط به سرشماري سال95این شيپ فایل بروز ترین مرز بندی مناطق شهر تهرانه و شامل 22 منطقه است.با این شيپ فایل میشه به سادگی نقشه های جمعيتي و سرانه ها رو  تولید کرد.اطلاعات ارزشمند توصی

ادامه مطلب  

تحقیق معرفی سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS  

تحقیق معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی GISبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information Systems) یا GIS یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. داده ها دراین سیستم بر اساس موقعیتشان نشان داده می شوندمقدمه:برای اولین ب

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال 1395استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS) نتايج سرشماري سال 1395استان کرمانشاه به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


 این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان کرمانشاه به همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعیت زن(سال95)6-جمعیت شه

ادامه مطلب  

آشنائي با طبيعت و آثار باستاني کرمانشاه  

آشنائی با طبیعت و آثار باستانی کرمانشاه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان آشنائی با طبیعت وآثار باستانی کرمانشاه ،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :غار شکارچیان بر دامنه کوه بیستون و برفراز سر تندیس هرکول ، غاری دیده می شود که به « غار شکارچیان» معروف است. این را در سال 1949 م. پروفسور کارلتون کون باستان شناس امریکایی و متخصص رشته پیش از تاریخ در دانشگاه فیلادلفیا بررسی کرد. به عقیده وی این غار در دوره های مختلف از جمله دوره جمع آوری غذ

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال 1395استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS) نتايج سرشماري سال 1395استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


 این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعی

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال 1395استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS)نتايج سرشماري سال 1395استان خراسان شمالی به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


 این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان خراسان شمالی به همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعیت زن(سال95)6-ج

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال 1395استان هرمزگان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS)نتايج سرشماري سال 1395استان هرمزگان به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان هرمزگان به همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعیت زن(سال95)6-جمعیت شهری(سال9

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال 1395استان همدان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS)نتايج سرشماري سال 1395استان همدان به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


 این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان همدان به همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعیت زن(سال95)6-جمعیت شهری(سال95)

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال 1395استان ایلام به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS) نتايج سرشماري سال 1395استان ایلام به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


 این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان ایلام به همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعیت زن(سال95)6-جمعیت شهری(سال95

ادامه مطلب  

دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال 1395استان لرستان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)  

دانلود شيپ فایل(نقشه GIS) نتايج سرشماري سال 1395استان لرستان به تفکيک شهرستان(اطلاعات جمعيتي)


 این شيپ فایل قابل استفاده در نرم افزار های GIS نظیر ArcGIS می باشد و شامل مرز بندی شهرستانهای استان لرستانبه همراه اطلاعات جمعيتي هر شهرستان می باشد.اطلاعات توصیفی موجود در این شيپ فایل شامل:1-نام شهرستان2-جمعیت شهرستان(سال95)3-تعداد خانوار(سال95)4-جمعیت مرد(سال95)5-جمعیت زن(سال95)6-جمعیت شهری(سال95)7

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1